Wat is een vacature vakleerkracht?

      Geen reacties op Wat is een vacature vakleerkracht?

De vakleerkracht is een persoon die een specifiek vak behandelt en dit aan leerlingen onderwijst. Dat kan zijn sport, muziek of drama. Er is ook een vacature vakleerkracht bij het talentenhuis. Een onderwijzer geeft les op alle gebieden een vakleerkracht niet die geeft les over een specifieke vak. Het is belangrijk dat een vakleerkracht veel kennis heeft over het vak dat die geeft.

Nieuwe baan

Basisschool of voortgezet onderwijs vacature vakleerkracht

Op het basisschool zie je niet vaak vakleerkrachten. Er zijn wel uitzonderingen zoals lichamelijke opvoeding, godsdienst, muziek of handvaardigheid. In het voortgezet onderwijs  of secundair onderwijs is een vakleerkracht eerder ter sprake, want je krijgt dan voor elke van een andere docent zodat diegene daar gespecialiseerd in is. Er is dan ook een systeem onderwijsbevoegdheid en dat bepaalt welk vak door welke gediplomeerde leerkracht mag worden onderwezen. Bij het voortgezet is het ook dat je per les een andere docent krijgt en zo wissel je steeds af van docent, maar bij een basisschool heb je standaard elke dag dezelfde juffrouw of meester. Maar er zijn wel veel vacatures voor vakleerkrachten, want er is daar veel vraag naar. Aangezien scholen 5 dagen in de week open zijn en onderwijs overal is.